Pleomorphic adenoma non surgical treatment, Gerendás prosztata adenoma kezelés

A könnymirigydaganatok klinikai tünetei, diagnosztikája és kezelése

Látták: Átírás 1 A könnymirigydaganatok klinikai tünetei, diagnosztikája és kezelése Eredeti közlemény Hajda Márta, 1 Korányi Katalin, 1 Salomváry Bernadett, 1 Bajcsay András 2 1 Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet, 2 Országos Onkológiai Intézet, Budapest Célkitûzés: Pleomorphic adenoma non surgical treatment könnymirigyrégióban elôforduló daganatok ismertetése, a differenciáldiagnózisban fontos tünetek és a terápiás elvek kiemelése.

Prostatitis kezelési szakasz

Módszer: Az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézetben vizsgált és operált beteganyag felhasználása. Eredmények: A könnymirigy térszûkítô folyamatai a következôk: 1. Hámeredetû könnymirigydaganatok, melyek jó- és rosszindulatúak egyaránt lehetnek benignus pleomorph adenoma, malignus pleomorph adenocarcinoma, adenoid cysticus carcinoma és egyéb carcinomák.

A könnymirigydaganatok klinikai tünetei, diagnosztikája és kezelése

Lymphoproliferativ daganatok lymphoma, leukaemia, Hodgkin-kór, lymphosarcoma, plasmocytoma. Pseudotumorok krónikus gyulladás, granuloma, sarcoidosis, reaktív lymphoid hyperplasia. Egyéb daganatok dermoid cysta, haemangioma, neurinoma, haeamangiopericytoma, metasztázis. A differenciáldiagnózis és a megfelelô kezelés a klinikai tünetek, a képalkotó vizsgálatok és a szövettani vizsgálat alapján határozható meg.

Következtetések: A pleomorph adenomákat a klinikai tünetek és képalkotó vizsgálatok alapján fel kell ismerni, és biopszia végzése nélkül tokosan kell eltávolítani, mert recidíva esetén a daganat malignussá válhat.

A malignus hámeredetû daganatok, lymphomák és pseudotumorok gyanújánál biopszia szükséges a helyes terápia megválasztásához. Magyar Onkológia 70, Purpose: We describe the tumours occuring in the lacrimal gland fossa region, the important symptoms and the principles of the therapy. Results: Space-occupying lesions of lacrimal gland fossa are: 1. Epithelial lacrimal gland tumours, which may be benign or malignant benign pleomorphic pleomorphic adenoma non surgical treatment, malignant pleomorphic adenocarcinoma, adenoid cystic carcinoma, other carcinomas.

Lymphoproliferative tumours lymphoma, leukaemia, Hodgkin s disease, lymphosarcoma, plasmocytoma. Pseudotumours chronic inflammation, granuloma, sarcoidosis, reactive lymphoid hyperplasia.

admin | Dr. Huszka János

Other tumours dermoid cyst, haemangioma, neurinoma, haemangiopericytoma, metastatic tumour. Of the 59 primary epithelial tumours The differential diagnosis and management are based on the clinical presentations, imaging studies and histological examination.

Conclusions: Pleomorphic adenomas of the lacrimal gland should be diagnosed on radiological A prosztatitis legjobb kezelése otthon clinical evidence, and biopsy avoided to prevent the recurrences and malignant transformation.

The prognosis of pleomorphic adenomas depends on the early diagnosis and radical surgical excision of the lesion. In cases of suspected malignant epithelial tumours, lymphomas and pseudotumours, biopsy is indicated for the choice of appropriate treatment.

kezelés a prosztata gyertyákkal

Clinical presentation, differential diagnosis and treatment of lacrimal gland tumours. Hungarian Oncology 70, Bevezetés A könnymirigyrégió különleges része az orbitának, mert térszûkítô folyamatai ritkák és változatosak. A terimék differenciáldiagnosztikája és kezelése nem tartozik a rutin szemorvosi feladatok Közlésre érkezett: október Elfogadva: november Telefon:Fax: közé, az orbitabetegségekben szerzett gyakorlatot igényel.

Gerendás prosztata adenoma kezelés

A könnymirigyrégió térfoglaló folyamatai lehetnek: 1. Egyéb, az orbitában szokásos daganat ritkán fordul elô ebben a régióban. A differenciáldiagnózisban kiemelkedô szerepe van a klinikai tüneteknek. Pleomorph adenoma. Bal oldalon exophthalmus, a szemgolyó lefelé és befelé diszlokált.

A CT-képen a bal könnymirigy orbitális lebenyének megfelelôen éles határú, ovális terime ken alapuló preoperatív diagnózis döntô fontosságú a megfelelô kezelés kiválasztásában. Beteganyag és módszer Az Országos Idegsebészeti Intézet Neuroophthalmológiai Osztályán 50 éve foglalkozunk az orbitabetegségek diagnosztikájával és kezelésével.

A közleményben saját tapasztalatainkat, valamint az között operált orbitatumor adatait használtuk fel. Részletesebben ismertetjük a könnymirigy primer hámeredetû daganatait, melyek jó- és rosszindulatúak egyaránt lehetnek, felismerésük és helyes kezelésük meghatározza a betegség prognózisát. Mûtét elôtt minden Jobb a prostatitisben teljes szemészeti vizsgálatot, általános belgyógyászati és rutin laboratóriumi vizsgálatokat, valamint orbita- és koponya-ct-t, néhány esetben MR-vizsgálatot végeztünk.

Eredmények Hámeredetû primer könnymirigydaganatok A könnymirigy primer hámeredetû daganatai lehetnek jóindulatúak és rosszindulatúak, rendszerint a könnymirigy orbitális lebenyébôl indulnak ki. A könnymirigy hámeredetû daganatai a következôk: Benignus kevert tumor pleomorph adenoma Malignus kevert tumor pleomorph adenocarcinoma Adenoid cysticus carcinoma cylindroma Egyéb carcinomák adenocarcinoma, mucoepidermoid carcinoma, squamosus sejtes carcinoma 1. Klinikai tünetek: A pleomorph adenoma klinikai tünetei jellegzetesek.

Fiatal felnôtt korban fokozatosan progrediáló, féloldali exophthalmus alakul ki, a szemgolyó lefelé és befelé diszlokált.

A könnymirigydaganatok klinikai tünetei, diagnosztikája és kezelése - PDF Free Download

A felsô szemhéj gyakran fektetett S alakú, a szemhéj alatt laterálisan a csontos orbitaperem mellett tömött terime tapintható. Az anamnézis hosszú, a progresszió lassú, amit a régebbi fényképek megtekintése is megerôsít. Szemmozgászavar általában nincs, a betegek kettôslátásról, fájdalomról nem szoktak panaszkodni. A daganat a szemgolyót benyomhatja, ilyenkor a szemfenéken a temporális felsô kvadránsban és a hátsó póluson retinaredôk láthatók, melyek elôbb-utóbb látásromláshoz vezetnek.

A CT- és MR-vizsgálat körülírt, kerek, vagy ovális terimét mutat a könnymirigy orbitális lebenyének megfelelôen, csontdestrukció nincs 1.

Hosszú fennállásra utalnak a nyomásos tünetek, a fossa lacrimalis kiöblösödése, a csont elvékonyodása. A szemhéji könnymirigylebeny daganatát 2 esetben észleltük, mindkettô pleomorph adenomának bizonyult.

Az orbitális lebeny daganatainál korábban okoz tüneteket, mert jól látható és tapintható a felsô szemhéj alatt laterálisan elôemelkedô tumor. Exophthalmust ritkán okoz, és egyéb szemhéji terimékkel összetéveszthetô.

A CTképen körülírt, a könnymirigy szemhéji lebenyének megfelelôen elhelyezkedô daganat a szemgolyót benyomhatja, de csontelváltozást nem okoz.

Kezelés: A pleomorph adenomákat biológiailag semimalignus tumornak kell tekinteni, mert hosszas fennállás, vagy recidíva a folyamat malignizálódásához vezethet. Ezért a pleomorph adenomákat a klinikai tünetek és képalkotó vizsgálatok alapján fel kell ismerni, és laterális orbitotomiából tokosan, egészében, a környezô lágyrészekkel, periorbitával együtt kell eltávolítani. Mûtét közben vigyázni kell arra, hogy a tumor tokja ne sérüljön. Biopszia végzése tilos, mert a tok megnyitásával elôidézhetjük a Otthoni kezelés prosztatitis szóródását a környezô szövetekbe és a késôbbi recidívát.

A mûtétnél az ép szemhéji könnymirigylebeny meghagyható. Intézetünkben biopszia egy betegnél sem történt, a klinikai diagnózisunk minden esetben helyes volt.

Management of Recurrent Pleomorphic Salivary Adenomas

Posztoperatív szövôdmény, szemmozgászavar, ptosis, vagy száraz szem okozta keratitis egy esetben sem következett be. A pleomorph adenomák prognózisa jó, recidíva ritkán és késôn alakul ki. Másik betegünknél a 3 éven belül kialakult recidíva ismételt szövettani vizsgálata malignus kevert tumort mutatott. Malignus kevert tumor 6, adenocarcinoma 3, egyéb carcinoma 2 esetben fordult elô.

Gerendás prosztata adenoma kezelés

Malignus kevert tumor, a pleomorph adenocarcinoma kialakulhat hosszú ideig fennálló benignus pleomorph adenoma malignus transzformálódása kapcsán, vagy nem tökéletes eltávolítás utáni recidíva esetén. Klinikai tünetek: A malignus könnymirigydaganatok a jóindulatú pleomorph adenomákkal ellentétben rövid, néhány hónapos anamnézis után, általában idôsebb korban észlelhetôk.

A progresszió gyors, gyakori a fájdalom, a szemhéjoedema és szemmozgászavar kettôslátással 2. Ritkán ptosis és gyulladásos tünetek is kialakulhatnak 3. A CT- és MR-vizsgálatokkal nem mindig egyértelmû a daganat malignus természete, a klinikai tünetek gyakran meggyôzôbbek.

A daganat lehet körülírt, göbös, vagy egyenetlen határú, a laterális orbitafal mentén az orbitacsúcs felé terjedhet 4. A csontelváltozások közül malignus tumorra utal a csont eróziója, a csontdestrukció, 2. Pleomorph adenocarcinoma. A bal szem jelentôsen lefelé diszlokált. A csontablakos CT-képen a bal fossa lacrimalis kiöblösödött, a hátsó falon a csont megvastagodott, tumorosan infiltrált 3. Adenoid cysticus carcinoma. Jobb oldali ptosis, szemhéjoedema, fájdalmas exophthalmus.

A CT-képen a daganat körülírt, a szemgolyót benyomja, benne pontszerû mészképzôdés, a laterális orbitafalon kezdôdô destrukció 4. A CT-képeken látható, hogy a tumor a laterális orbitafal mentén a csúcs felé terjed, a külsô egyenes szemizmot infiltrálja, csontdestrukciót nem okoz. Az MR-képen a bal könnymirigy daganatának mediális határa egyenetlen, göbös, csontdestrukció nincs.

Epipharynx tumor

Koponyába terjedô adenoid cysticus carcinoma MR-képe a hyperostosis és a calcificatio 2. Kifejezett csontdestrukciót csak néhány recidív tumornál észleltünk. Figyelemre méltónak pleomorphic adenoma non surgical treatment, hogy a betegek csaknem felénél semmilyen csontelváltozást nem láttunk. Kezelés: Amennyiben a klinikai tünetek és a képalkotó vizsgálatok alapján malignus könnymirigydaganat lehetôsége felmerül, de a preoperatív diagnózis bizonytalan, transzszeptális biopszia, vagy mûtét közben készült fagyasztott metszet szükséges a szövettani diagnózis tisztázásához.

Körülírt malignus tumoroknál elsô lépésként a tumor, a környezô lágyrészek, periorbita pleomorphic adenoma non surgical treatment laterális csontos orbitafal radikális en bloc reszekcióját végezzük laterális orbitotomiából, melyet sugárkezelés követ. Szövettanilag igazolt infiltratív malignus könnymirigydaganat, vagy lokális recidíva esetén lehetôség szerint orbitaexenteratiót indikálunk a laterális és felsô csontos orbitafal elvételével és posztoperatív irradiációval.

Metasztázisok kialakulásakor szükség lehet kemoterápiás kezelésre is. A malignus daganatok prognózisa rossz, gyakori a recidíva 2 3 éven belül, mely csontinfiltráció, vagy perineurális terjedés által a koponyába terjedhet, de limfogén, vagy hematogén úton metasztázist is okozhat 6. További 3 betegünknél 1 malignus kevert tumor, 2 adenoid cysticus carcinoma több mint 3 éve recidíva nem alakult ki.

Home Epipharynx tumor The localisation of this tumor in the epipharynx is a rarity and unknown in the literature. Hátránya, hogy intubációkor zavarhatja a vizualizációt. A gastralis táplálás javasolt, ha a gyomorürülés biztosított, és nincs aspirációs veszély.

Bal oldali kisfokú exophthalmus, szemhéjoedema. Tüneteik hasonlíthatnak a könnymirigy hámeredetû daganataihoz, és differenciáldiagnosztikai problémát okozhatnak.

A könnymirigy kedvenc helye a lymphomáknak, melyek jó- és rosszindulatúak lehetnek. Többségében non-hodgkin B-sejtes lymphoma, mely csatlakozhat ismert szisztémás betegséghez, de annak elsô klinikai megjelenési formája is lehet, sôt lokalizált is maradhat. Anyagunkban a lymphomák mellett leukaemia, Hodgkin-lymphoma és plasmocytoma is jelentkezett könnymirigytumor képében. Lymphoproliferativ folyamatnál az anamnézis rövid, gyakori a fél- vagy kétoldali szemhéjduzzanat, fájdalmatlan rugalmas terime a könnymirigyrégióban.

Egyértelmûen lymphomára jellemzô a szemhéj felhúzásakor a felsô áthajlásban megjelenô livid színû subconjunctivalis terime.

a kezelési prosztatitis tinktúrája

A betegség gyakran kétoldali, és a plasmocytomák kivételével csontelváltozást nem okoz. A CT-képen a könnymirigy orbitalis és palpebralis részét is érintô diffúz, egyenetlen határú terimeként ábrázolódik, mely a környezô képleteket körülveszi, nem diszlokálja 7.

A diagnózishoz és a kezelés megválasztásához biopszia végzése szükséges.

Ej, mi a száj! Huszka János dr. A száj testünk legtevékenyebb és legkifejezőbb része, amely szinte mindig munkában van.

A könnymirigy lokalizált lymphomás betegségeinél az orbita besugárzása javasolt, a hisztológiai grade és staging vizsgálatok eredményétôl függôen szisztémás kemoterápiával. A könnymirigy gyulladásos eredetû teriméi pseudotumorok A könnymirigy gyulladásos eredetû teriméi, a pseudotumorok a malignus daganatok differenciáldiagnosztikájában szintén fontos szerepet játszanak.

Pathol Oncol Res ; 18 4 :Oct. Currently, based on these parameters, adenomas are characterized as "non-advanced or advanced" and patient surveillance is adjusted accordingly. The aim of this study was to investigate the correlation between the KRAS mutations and characteristics of non-advanced and advanced colorectal adenomas for predicting the risk of increased malignant potential of adenomas that may influence the decision to offer follow-up endoscopic surveillance. We used a mutagenic polymerase chain reaction - restriction fragment length polymorphism method to determine KRAS mutations in colorectal sporadic polypoid adenomas 51 non-advanced- advanced adenomas and in 40 early colorectal carcinomas.

Okozhatják vírusbetegségek utáni krónikus szekunder gyulladások, de sokkal gyakorib- 68 Magyar Onkológia A specifikus gyulladások közül a sarcoidosis fordult elô legtöbbször Intézetünkben. A könnymirigy pseudotumorainak jellemzô klinikai tünete a szemhéjduzzanat, fájdalom, nyomásérzékenység, gyulladásos tünetek, esetenként kettôslátás.

A CT- és MR-képen a könnymirigy orbitalis és palpebralis lebenyének diffúz, elmosódott határú megnagyobbodása a leggyakoribb elváltozás, mely Hasonló betegségek a prosztatitishez is lehet, csontelváltozás nincs 8. Kezelés: szteroidkezelésre rendszerint jól reagálnak, de nem kielégítô javulás, recidíva vagy progresszió esetén szükség lehet biopsziára és a szövettan tisztázására.

Makacs esetekben a szteroidkezelést az orbita besugárzásával egészítjük ki.

További a témáról