Pleomorphic adenoma nhs

A könnymirigydaganatok klinikai tünetei, diagnosztikája és kezelése - PDF Free Download

Látták: Átírás 1 A könnymirigydaganatok klinikai tünetei, diagnosztikája és kezelése Eredeti közlemény Hajda Márta, 1 Korányi Katalin, 1 Salomváry Bernadett, 1 Bajcsay András 2 1 Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet, 2 Országos Onkológiai Intézet, Budapest Célkitûzés: A könnymirigyrégióban elôforduló daganatok ismertetése, a differenciáldiagnózisban fontos tünetek és a terápiás elvek kiemelése.

Módszer: Az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézetben vizsgált és operált beteganyag felhasználása. Eredmények: A könnymirigy térszûkítô folyamatai a következôk: 1. Hámeredetû könnymirigydaganatok, melyek jó- és rosszindulatúak egyaránt lehetnek benignus pleomorph adenoma, malignus pleomorph adenocarcinoma, adenoid cysticus carcinoma és egyéb carcinomák.

Lymphoproliferativ daganatok lymphoma, leukaemia, Hodgkin-kór, lymphosarcoma, plasmocytoma. Pseudotumorok krónikus gyulladás, granuloma, sarcoidosis, reaktív lymphoid hyperplasia.

Egyéb daganatok dermoid cysta, haemangioma, neurinoma, haeamangiopericytoma, metasztázis. A differenciáldiagnózis és a megfelelô kezelés a klinikai tünetek, a képalkotó vizsgálatok és a szövettani vizsgálat alapján határozható meg.

benign prostatic hyperplasia treatment drug Prostatitis gombás

Következtetések: A pleomorph adenomákat a klinikai tünetek és képalkotó vizsgálatok alapján fel kell ismerni, és biopszia végzése nélkül tokosan kell eltávolítani, mert recidíva esetén a daganat malignussá válhat. A malignus hámeredetû daganatok, lymphomák és pseudotumorok gyanújánál biopszia szükséges a helyes terápia megválasztásához.

Magyar Onkológia 70, Purpose: We describe the tumours occuring in the lacrimal gland fossa region, the important symptoms and the principles of the therapy. Results: Space-occupying lesions of lacrimal gland fossa are: 1. Epithelial lacrimal gland tumours, which may be benign or malignant benign pleomorphic adenoma, malignant pleomorphic adenocarcinoma, adenoid cystic carcinoma, other carcinomas.

Lymphoproliferative tumours lymphoma, leukaemia, Hodgkin s disease, lymphosarcoma, plasmocytoma. Pseudotumours chronic inflammation, granuloma, sarcoidosis, reactive lymphoid hyperplasia.

Other tumours pleomorphic adenoma nhs cyst, haemangioma, neurinoma, haemangiopericytoma, metastatic tumour. Of the 59 primary epithelial tumours The differential diagnosis and management are based on the clinical presentations, imaging studies and histological examination. Conclusions: Pleomorphic adenomas of the lacrimal gland should be diagnosed on radiological and clinical evidence, and biopsy avoided to prevent the recurrences and malignant transformation. The prognosis of pleomorphic adenomas depends on the early diagnosis and radical surgical excision of the lesion.

In cases of suspected malignant epithelial tumours, lymphomas and pseudotumours, biopsy is indicated for the choice of appropriate treatment. Clinical presentation, differential diagnosis and treatment of lacrimal gland tumours. Hungarian Oncology 70, Bevezetés A könnymirigyrégió különleges része az orbitának, mert térszûkítô folyamatai ritkák és változatosak.

dias pikkelysömörrel

A terimék differenciáldiagnosztikája és kezelése nem tartozik a rutin szemorvosi feladatok Közlésre érkezett: október Elfogadva: november Telefon:Fax: közé, az orbitabetegségekben szerzett gyakorlatot igényel. A könnymirigyrégió térfoglaló folyamatai lehetnek: 1.

A gyümölcsök és zöldségek hasznosak Mint a prostatitis legyek

Egyéb, az orbitában szokásos daganat ritkán fordul elô ebben pleomorphic adenoma nhs régióban. A differenciáldiagnózisban kiemelkedô szerepe van a klinikai tüneteknek.

Prosztata adenoma műtét az OMS irányelve szerint

Pleomorph adenoma. Bal oldalon exophthalmus, a szemgolyó lefelé és befelé pleomorphic adenoma nhs. A CT-képen a bal könnymirigy orbitális lebenyének megfelelôen éles határú, ovális terime ken pleomorphic adenoma nhs preoperatív diagnózis döntô fontosságú a megfelelô kezelés kiválasztásában. Beteganyag és módszer Az Pleomorphic adenoma nhs Idegsebészeti Intézet Neuroophthalmológiai Vizelési rendellenességek a prostatitisben 50 éve foglalkozunk az orbitabetegségek diagnosztikájával és kezelésével.

A közleményben saját tapasztalatainkat, valamint az között operált orbitatumor adatait használtuk fel. Részletesebben ismertetjük a könnymirigy primer hámeredetû daganatait, melyek jó- és rosszindulatúak egyaránt lehetnek, felismerésük és helyes kezelésük meghatározza a betegség prognózisát. Mûtét elôtt minden betegnél teljes szemészeti vizsgálatot, általános belgyógyászati és rutin laboratóriumi vizsgálatokat, valamint orbita- és koponya-ct-t, néhány esetben MR-vizsgálatot végeztünk.

Eredmények Hámeredetû primer könnymirigydaganatok A könnymirigy primer hámeredetû daganatai lehetnek jóindulatúak és rosszindulatúak, rendszerint a könnymirigy orbitális lebenyébôl indulnak ki. A könnymirigy hámeredetû daganatai a következôk: Benignus kevert tumor pleomorph adenoma Malignus kevert tumor pleomorph adenocarcinoma Adenoid cysticus carcinoma cylindroma Egyéb carcinomák adenocarcinoma, mucoepidermoid carcinoma, squamosus sejtes carcinoma 1.

Klinikai A prostatitis imák kezelése A pleomorph adenoma klinikai tünetei jellegzetesek. Fiatal felnôtt korban fokozatosan progrediáló, féloldali exophthalmus alakul ki, a szemgolyó lefelé és befelé diszlokált.

A felsô szemhéj gyakran fektetett S alakú, a szemhéj alatt laterálisan a csontos orbitaperem mellett tömött terime tapintható. Az anamnézis hosszú, a progresszió lassú, amit a régebbi fényképek megtekintése is megerôsít. Szemmozgászavar általában nincs, a betegek kettôslátásról, fájdalomról nem szoktak panaszkodni. A daganat a szemgolyót benyomhatja, ilyenkor a szemfenéken a temporális felsô kvadránsban és a hátsó póluson retinaredôk láthatók, melyek elôbb-utóbb látásromláshoz vezetnek. A CT- és MR-vizsgálat körülírt, kerek, pleomorphic adenoma nhs ovális terimét mutat a könnymirigy orbitális lebenyének megfelelôen, csontdestrukció nincs 1.

Hosszú fennállásra utalnak a nyomásos tünetek, a fossa lacrimalis kiöblösödése, a csont elvékonyodása. A szemhéji könnymirigylebeny daganatát 2 esetben észleltük, mindkettô pleomorph adenomának bizonyult. Az orbitális lebeny daganatainál korábban okoz tüneteket, mert jól látható és tapintható a felsô szemhéj alatt laterálisan elôemelkedô tumor.

Exophthalmust ritkán okoz, és egyéb szemhéji terimékkel összetéveszthetô. A CTképen körülírt, a könnymirigy szemhéji lebenyének megfelelôen elhelyezkedô daganat a szemgolyót benyomhatja, de csontelváltozást nem okoz.

Kezelés: A pleomorph adenomákat biológiailag semimalignus tumornak kell tekinteni, mert hosszas fennállás, vagy recidíva a folyamat malignizálódásához vezethet. Ezért a pleomorph adenomákat a klinikai tünetek és képalkotó vizsgálatok pleomorphic adenoma nhs fel kell ismerni, és laterális orbitotomiából tokosan, egészében, a környezô lágyrészekkel, periorbitával együtt kell eltávolítani. Mûtét közben vigyázni kell arra, hogy a tumor tokja ne sérüljön.

Biopszia végzése tilos, mert a tok megnyitásával elôidézhetjük a daganatsejtek szóródását a környezô szövetekbe és a késôbbi recidívát.

Pleomorphic Adenoma - Salivary gland tumors - DETAILED Textbook discussion Shafer's - NEET MDS-NBDE

A mûtétnél az ép szemhéji könnymirigylebeny meghagyható. Intézetünkben biopszia egy betegnél sem történt, a klinikai diagnózisunk minden esetben helyes volt. Posztoperatív szövôdmény, szemmozgászavar, ptosis, vagy száraz szem okozta keratitis egy esetben sem következett be.

Oncocita invertált papilloma

A pleomorph adenomák prognózisa jó, recidíva ritkán és késôn alakul ki. Másik betegünknél a 3 éven belül kialakult recidíva ismételt szövettani vizsgálata malignus kevert tumort mutatott.

Malignus kevert tumor 6, adenocarcinoma 3, egyéb carcinoma 2 esetben fordult elô. Malignus kevert tumor, a pleomorph adenocarcinoma kialakulhat hosszú ideig fennálló benignus pleomorph adenoma malignus transzformálódása kapcsán, vagy nem tökéletes eltávolítás utáni recidíva esetén.

Klinikai tünetek: A malignus könnymirigydaganatok a jóindulatú pleomorph adenomákkal ellentétben rövid, néhány hónapos anamnézis után, általában idôsebb korban észlelhetôk.

Milyen helyen fáj a prosztatitis gyakori vizelésre gyógyszer

A progresszió gyors, gyakori a fájdalom, a szemhéjoedema és szemmozgászavar kettôslátással 2. Ritkán ptosis és gyulladásos tünetek is kialakulhatnak 3. A CT- és MR-vizsgálatokkal nem mindig egyértelmû a daganat malignus természete, a klinikai tünetek gyakran meggyôzôbbek.

További a témáról