ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a www.matyotourist.hu weboldal látogatói részére 

Kérjük figyelmesen olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait!

A MATYÓ TOURIST Kft., mint a www.matyotourist.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatást.

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók elfogadják a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban és a MATYO TOURIST Kft. Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában foglalt valamennyi feltételt.

Adatkezelő:

  • MATYÓ TOURIST Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft.
  • 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 149.
  • Képv.: Ternyák Mihály Zoltánné
  • Telefonszám: 49/412-614
  • weblap: www.matyotourist.hu
  • e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • Fax: (0036) 49/500-384

1.  Adatvédelmi tisztviselő: Az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

2.  Érintettek: A weboldalt látogató személyek, az ún. Felhasználók

3.  Weboldal látogatási adatok

Az adatkezelő által üzemeltetett weboldalra cookie-kat ("sütiket") használ. Ezen fájlok (kis adatcsomagok) információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat.

A cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például az Ön által használt nyelvet és egyéb beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A cookie-k fontos szerepet játszanak. Ha szeretné letiltani, blokkolni vagy törölni a cookie-kat a honlapunkról, böngészője segítségével megteheti.

A honlapon alkalmazott sütik:

  • Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése.

A Honlap használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

  • Kényelmi szolgáltatásokhoz szükséges sütik

Az ilyen célokkal rendelkező sütik nem tekinthetők „feltétlenül szükségesnek” a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatások nyújtásához, ezért külön jóváhagyás szükséges a használatukhoz.

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:  A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele, a honlap elemzése.

Az Adatkezelő Facebook profilt működtet, amelynek pixelje a weboldalon is elhelyezésre került. A Facebook adatvédelmi irányelveiről a https://www.facebook.com/about/privacy/ elérhetőségen olvashat. 

Szálláshellyel összefüggő ajánlatkérés esetén az időpontra és létszámra vonatkozó adatokon túl az alábbi személyes adatok megadása szükséges: név, e-mail, telefonszám. Az adatkezelő tehát ezen személyes adatokat kezeli az ajánlatkérés során.

Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által ajánlott szállások iránt érdeklődő Felhasználóval, tájékoztatás, ajánlat küldése

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az árajánlat e-mail útján történő elküldését megelőzően a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlatkérésben megjelölt személyes adatait az Adatkezelő kezelje.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így Ajánlatkérés esetében azok Adatkezelőhöz történő érkezésétől számítva legfeljebb 30 napig kezeli, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Amennyiben az ajánlatkérést követően szerződés jön létre, úgy a Felhasználó adatit az Adatkezelő azon az alapon kezeli, hogy azok olyan szerződés teljesítéséhez szükségesek, amelyben az érintett Felhasználó az egyik fél. Az utazás befejezését követően az e-mail cím 30 napon belül törlendő, az egyéb személyes adatok az utazás befejezésétől számított 8 év múlva törlendőek az Sztv. 169 § (2) – (3) bek. alapján és az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése lesz.

A honlapon ajánlatkérő űrlap található, amely a Joomla rendszerbe beépülő bővítmény, tehát az adatokat tárhely tárolja - a tárhely szolgáltatója adatfeldolgozónak minősül – és a weboldal adminisztrációs felületét használó felhasználók látják az adatokat
Amennyiben az ajánlatkérés esetén hibás adatokat adott meg, az adatok az ajánlat elküldéséig változtathatóak. Az ajánlat elküldését követően a Kft. részére írt e-mailben kérheti a megadott adatok módosítását és a módosított adatok felhasználásával történő árajánlat kérést.

Az adatkezelés biztonsága:

tárhelyszolgálató: ININET Internet Kft. (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 1063 Budapest Szinyei Merse utca 10.), amely vállalkozás adatfeldolgozási tevékenységet végez a Weboldal üzemeltetésével összefüggésben.

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A MATYÓ TOURIST Kft. a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

4.  Tájékoztatom, hogy a honlapon elérhető Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint, kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (adatok megismerése), amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, kérheti azok helyesbítését, vagy kiigazítását, törlését (amennyiben az adatkezelése a hozzájárulásán alapszik) vagy az adat kezelésének korlátozását és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, egyúttal tájékoztatom, az adathordozhatósághoz való jogáról.

Joga van továbbá bármely kezelt adatról történő másolat kérésére.

A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást egy egyszerű e-mailben visszavonhatja.

Tájékoztatom, hogy személyes adatszolgáltatása a hozzájárulásán alapul az adatszolgáltatási kötelezettség elmaradása azzal jár, nem tudunk Önnek ajánlatot nyújtani

Tájékoztatom, hogy személyes adatait az alábbi adatfeldolgozók részére továbbítja: a tárhely fentebb megjelölt szolgáltatója, Google Analitycs

Tájékoztatom, hogy külföldre nem történik adattovábbítás

Az adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezeléssel összefüggésben bármely kérdéssel fordulhat az adatkezelőhöz, az adatkezelő e-mail címén. Kérdésére 30 napon belül válaszolunk. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a 30 napos határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a vállalkozás a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ön az adatkezelési panaszával közvetlenül a NAIH-hoz fordulhat (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Telefon: 06-1/391-1400; E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Honlap: www.naih.hu).

Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per „az Ön választása szerint” a lakóhelye szerinti Törvényszék előtt is megindítható.

Kelt: Mezőkövesd, 2018. június 10.
MATYÓ TOURIST Kft.

 

Copyright © 2015 Matyó Tourist Kft. - Minden jog fenntartva.
Powered and Designed by Medki.hu

EasyCookieInfo